สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาแก่ลูกสามเสนฯ ม.2 - ม.6 ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 30 กรกฎาคม 2563
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
ดำเนินโครงการ “ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

โดยการจัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 2563
ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมจำนวนไม่เกิน 25 ทุน
แบ่งเป็นระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ระดับชั้นละไม่เกิน 5 ทุน

นักเรียนที่สนใจ โปรดศึกษารายละเอียดในเอกสารแนบ และส่งเอกสารขอรับทุน ณ ที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 หรือติดต่อที่เบอร์ 06-1312-9568

^ Back to Top