ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียน EIS (เรียกลำดับสำรอง) ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 18 มิถุนายน 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียน EIS 
ปีการศึกษา 2563

***************


   0   ประกาศเรียกรับนักเรียนลำดับสำรอง (วันที่ 18 มิ.ย. 2563)
       (คลิกที่นี่)

   0   ประกาศผลสอบ (ตัวจริง-ตัวสำรอง) (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
        
(คลิกที่นี่)


^ Back to Top