ประกาศผลสอบเปลี่ยนกลุ่มการเรียน ม.4 English Program (เรียกลำดับสำรอง) ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 29 มิถุนายน 2563
ผลการสอบเปลี่ยนกลุ่มการเรียนจากกลุ่มการเรียนต่าง ๆ
เพื่อเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา
English Program
ประจำปีการศึกษา 2563
************

0   ประกาศเรียกรับนักเรียนลำดับสำรอง (วันที่ 29 มิ.ย.63)

0   ประกาศเรียกรับนักเรียนลำดับสำรอง (วันที่ 22 มิ.ย.63)
     (คลิกที่นี่)
0   ประกาศเรียกรับนักเรียนลำดับสำรอง (วันที่ 18 มิ.ย.63)
     (คลิกที่นี่)
0   ประกาศผลสอบ (ตัวจริง-ตัวสำรอง) (วันที่ 17 มิ.ย.63)
     (คลิกที่นี่)


^ Back to Top