ระบบเช็คชื่อรายงานตัวประจำวันของนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
แก้ไขล่าสุด 02 กรกฎาคม 2563

>> คู่มือการใช้งานระบบเช็คชื่อรายงานตัวประจำวัน-สำหรับนักเรียน <<

>> คลิกที่นี่เพื่อ  เข้าสู่ระบบ  <<


ข้อตกลงเบื้องต้น
       0   นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น (ทั้งผู้มาเรียนที่โรงเรียน และเรียน online)
            ต้องรายงานตัวประจำวัน ทุกวันทำการ (เว้นวันหยุด)
       0   นแต่ละวัน สามารถลงชื่อได้ครั้งเดียว (1 ครั้ง : วัน)
       0   การเช็คเวลา ถ้าเกิน 08.10 น. ถือว่า "สาย"


^ Back to Top