(ป 4.1) ประกาศผลสอบ ม.4 เพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง) ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 22 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลสอบ ม.4 เพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง)
 ประเภทห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2563
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

****************

                                    ดาวน์โหลด  >  ใบมอบตัว
                                    ดาวน์โหลด  >  การชำระเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศ เรียกลำดับสำรอง (ครั้งที่ 4)  ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563                          
     0   ห้องเรียนปกติ - วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์  (คลิกที่นี่)
          (หมายเหตุ: ไม่ต้องเตรียมเอกสารใด ๆ มาในวันรายงานตัวและมอบตัว)

ประกาศ เรียกลำดับสำรอง (ครั้งที่ 3)  ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563                          
     0   ห้องเรียนปกติ - วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์  (คลิกที่นี่)
          *โปรดดาวน์โหลด "ใบมอบตัว" (ด้านบน) พร้อมกรอกข้อมูล และนำส่งในวันรายงานตัว
            ส่วนเอกสารอื่น ๆ (จะแจ้งในวันรายงานตัว) นำส่งในวันเปิดเรียน

ประกาศ เรียกลำดับสำรอง (ครั้งที่ 2)  ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563                          
     0   ห้องเรียนปกติ - วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / ภาษาต่างประเทศ (คลิกที่นี่)

ประกาศ เรียกลำดับสำรอง (ครั้งที่ 1)  ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563                          
     0   ห้องเรียนปกติ - วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (คลิกที่นี่)

^ Back to Top