(ป 1.1) ประกาศผลสอบ ม.1 เพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง) ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 29 มิถุนายน 2563
ประกาศผลสอบ ม.1 เพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง)
 ประเภทห้องเรียนปกติ (ในเขตฯ และ นอกเขตฯ)
ปีการศึกษา 2563

            ดาวน์โหลด  >  เอกสารมอบตัว ม.1
                                    ดาวน์โหลด  >  การชำระเงินบำรุงการศึกษา


ประกาศ เรียกลำดับสำรอง (ครั้งที่ 4)  ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563
  
   0   ห้องเรียนปกติ - นอกเขตฯ (คลิกที่นี่)
          *โปรดดาวน์โหลด "ใบมอบตัว" (ด้านบน) พร้อมกรอกข้อมูล และนำส่งในวันรายงานตัว
            ส่วนเอกสารอื่น ๆ (จะแจ้งในวันรายงานตัว) นำส่งในวันเปิดเรียน

ประกาศ เรียกลำดับสำรอง (ครั้งที่ 3)  ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
  
   0   ห้องเรียนปกติ - ในเขตฯ และนอกเขตฯ (คลิกที่นี่)

ประกาศ เรียกลำดับสำรอง (ครั้งที่ 2)  ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 
     
0   ห้องเรียนปกติ - ในเขตฯ และนอกเขตฯ (คลิกที่นี่)

ประกาศ เรียกลำดับสำรอง (ครั้งที่ 1)  ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
     
0   ห้องเรียนปกติ - ในเขตฯ และนอกเขตฯ (คลิกที่นี่)

^ Back to Top