ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 14 มิถุนายน 2563
ประกาศ กำหนดการ ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว 
และรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 12, 14 และ 15 มิถุนายน 2563
***************************

0   กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว (คลิกที่นี่)

0   ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว (คลิกที่นี่)

0   เอกสารมอบตัว ม.1 และ ม.4 (คลิกที่นี่)

0   รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 12 มิถุนายน 2563)
                         -  รายชื่อนักเรียน รอบ 1 (6 กลุ่ม) เวลา 08.00 น.  (คลิกที่นี่)
                         -  รายชื่อนักเรียน รอบ 2 (6 กลุ่ม) เวลา 11.30 น.  (คลิกที่นี่) 
                         -  รายชื่อนักเรียน รอบ 3 (5 กลุ่ม) เวลา 15.00 น.  (คลิกที่นี่)

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 14 มิถุนายน 2563)
                         -  รายชื่อนักเรียน รอบ 1 (6 กลุ่ม) เวลา 08.00 น.  (คลิกที่นี่)
                         -  รายชื่อนักเรียน รอบ 2 (6 กลุ่ม) เวลา 11.30 น.  (คลิกที่นี่)
                         -  รายชื่อนักเรียน รอบ 3 (5 กลุ่ม) เวลา 15.00 น.  (คลิกที่นี่)

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)
                         -  รายชื่อนักเรียน รอบ 1 (5 กลุ่ม) เวลา 08.00 น.  (คลิกที่นี่)
                         -  รายชื่อนักเรียน รอบ 2 (6 กลุ่ม) เวลา 11.30 น.  (คลิกที่นี่)


^ Back to Top