ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 14 มิถุนายน 2563

ประกาศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนปกติ 
ปีการศึกษา 2563
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

*****************

-  ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

   เรื่อง ผลสอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (คลิกที่นี่)


-  ประกาศผลสอบคัดเลือก

   ผลการสอบคัดเลือก ม.4 (ตัวจริง-สำรอง)

          - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ (คลิกที่นี่)
  - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ (คลิกที่นี่)
  - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) (คลิกที่นี่)
  - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) (คลิกที่นี่)  
  - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี) (คลิกที่นี่)
  - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (คลิกที่นี่)
  - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) (คลิกที่นี่)

  ผลการสอบคัดเลือก ม.4 (เรียงตามเลขประจำตัวสอบของผู้เข้าสอบ)

          - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ (คลิกที่นี่)
  - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ (คลิกที่นี่)
  - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) (คลิกที่นี่)
  - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) (คลิกที่นี่) 

  - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี) (คลิกที่นี่)
  - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (คลิกที่นี่)
  - ผลสอบคัดเลือก ม.4 – กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) (คลิกที่นี่)


-  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว 
   วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563
   -  รอบที่ 1 (6 กลุ่ม)  เวลา 08.00 น. (คลิกที่นี่)


 *** ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว (คลิกที่นี่)***
 *** เอกสารมอบตัว ม.4 (คลิกที่นี่)***


^ Back to Top