ประกาศเพิ่มเติม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับนักเรียน ม.1 ESC/MSEP/EP
แก้ไขล่าสุด 10 มิถุนายน 2563
             ดาวน์โหลด :   ประกาศเพิ่มเติม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้น ม.1
                                  โครงการห้องเรียนพิเศษ ESC / MSEP / EP  (คลิกที่นี่)

^ Back to Top