ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 14 มิถุนายน 2563
ประกาศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2563
*****************

                   0   ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
เรื่อง ผลสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (คลิกที่นี่)

                   0   ประกาศผลสอบคัดเลือก
                        ผลการสอบคัดเลือก ม.1 (ตัวจริง-สำรอง)
     - ผลสอบคัดเลือก ม.1 - ในเขตพื้นที่บริการ (คลิกที่นี่)
     - ผลสอบคัดเลือก ม.1 - นอกเขตพื้นที่บริการ (คลิกที่นี่)
     - ผลสอบคัดเลือก ม.1 - เงื่อนไขพิเศษ (คลิกที่นี่)
                        ผลการสอบคัดเลือก ม.1 (เรียงตามเลขประจำตัวสอบของผู้เข้าสอบ)
     - ผลสอบคัดเลือก ม.1 - ในเขตพื้นที่บริการ (คลิกที่นี่)
     - ผลสอบคัดเลือก ม.1 - นอกเขตพื้นที่บริการ (คลิกที่นี่)

                   0   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว 
                        ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
                            -  รอบที่ 1 (6 กลุ่ม)  เวลา 08.00 น. (คลิกที่นี่)
    -  รอบที่ 2 (6 กลุ่ม)  เวลา 11.30 น. (คลิกที่นี่)
    -  รอบที่ 3 (5 กลุ่ม)  เวลา 15.00 น. (คลิกที่นี่)

                                  *** ขั้นตอนการรายงานตัว (คลิกที่นี่)***
                                  *** เอกสารมอบตัว ม.1***
    
    


^ Back to Top