ตารางเรียนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะทดลอง (1 - 30 มิ.ย. 2563) เริ่มใช้วันที่ 8 มิ.ย. 2563
แก้ไขล่าสุด 14 มิถุนายน 2563
ตารางเรียนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะทดลอง
(วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ปรับปรุง : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (เริ่มใช้ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563)
---------------------------------
(ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

^ Back to Top