การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 14 มิถุนายน 2563
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ประกาศมาตรการการสอบ ตารางสอบ  ห้องสอบ
และข้อปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 
ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563
 
****************


               0   มาตรการในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 
                    วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563

               0   ตารางสอบและห้องสอบ ม.1
               0   ตารางสอบและห้องสอบ ม.4

               0   ข้อปฏิบัติการสอบคัดเลือก

               0   จุดพักรอก่อนเข้าห้องสอบ ม.1
               0   จุดพักรอก่อนเข้าห้องสอบ ม.4
               0   แผนผังอาคารสอบ

               0   กำหนดการสอบ ม.1
               0   กำหนดการสอบ ม.4


                ขอความร่วมมือผู้ปกครองและผู้เข้าสอบทำแบบประเมินความพึงพอใจ
“การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย” >> คลิกที่นี่


^ Back to Top