รหัสเข้าห้อง Homeroom (พบครูที่ปรึกษา) ผ่าน google classroom ชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 01 กรกฎาคม 2563
รหัสเข้าห้อง Homeroom (พบครูที่ปรึกษา)
ผ่าน google classroom 
ชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2563

*******************

                   0  รหัสเข้าห้อง Homeroom ชั้น ม.1 (แก้ไข ม.1/2 และ ม.1/10)
                   0  รหัสเข้าห้อง Homeroom ชั้น ม.2
                   0  รหัสเข้าห้อง Homeroom ชั้น ม.3
                   0  รหัสเข้าห้อง Homeroom ชั้น ม.4ขั้นตอนการเข้าห้องโฮมรูม ด้วย google classroom
>>   www.classroom.google.com
>>   เข้าสู่ระบบด้วย e-mail@samsenwit.ac.th
       username : ss
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก@samsenwit.ac.th
       password :
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
>>   หากพบปัญหาในการเข้าใช้งาน e-mail สามารถแจ้งชื่อ-สกุล  
       เลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
       ทาง e-mail: admin@samsenwit.ac.th

^ Back to Top