แผนการเรียนออนไลน์ ระยะทดลองตามนโยบายของ สพฐ. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
แก้ไขล่าสุด 20 มิถุนายน 2563
แผนการเรียนออนไลน์ ระยะทดลองตามนโยบายของ สพฐ. 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
*************************


แผนการเรียนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 6 (22 - 26 มิถุนายน 2563)
          English Program 

แผนการเรียนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 5 (15 - 19 มิถุนายน 2563)
          English Program 

แผนการเรียนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 (8 - 12 มิถุนายน 2563)
          English Program 
แผนการเรียนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 3 (1 - 5 มิถุนายน 2563)
          English Program 

แผนการเรียนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 2 (25 - 29 พฤษภาคม 2563)
          English Program 
     
แผนการเรียนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 1 (18 - 22 พฤษภาคม 2563)
                   แผนการเรียนออนไลน์ ม.1
                   แผนการเรียนออนไลน์ ม.2
                   แผนการเรียนออนไลน์ ม.3
                   แผนการเรียนออนไลน์ ม.4 (ปรับปรุง 17 พ.ค. 63)
                   แผนการเรียนออนไลน์ ม.5 (ปรับปรุง 17 พ.ค. 63)
                   แผนการเรียนออนไลน์ ม.6 (ปรับปรุง 17 พ.ค. 63)
          English Program ^ Back to Top