(พ 4.2) รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 14 มิถุนายน 2563
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์
ปีการศึกษา 2563
****************


ประกาศรายชื่อครั้งที่ 2

     0   ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 จำนวน 17 ห้อง ปีการศึกษา 2563
          (นักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ -
 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563) 


ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1
     0   สรุปรายชื่อนักเรียนที่มอบตัวและยืนยันสิทธิ์ห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) - (ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
     0   สรุปรายชื่อนักเรียนรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ห้องเรียน ESMTE-MSEP-EP - (ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
 

^ Back to Top