(พ 4.1) ประกาศผลสอบ ม.4 เพิ่มเติม (เรียกลำดับสำรอง) ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 25 มิถุนายน 2563
ประกาศผลสอบ ม.4 เพิ่มเติม (เรียกลำดับสำรอง)
 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

                                    ดาวน์โหลด  >  ขั้นตอนการมอบตัว
                                    ดาวน์โหลด  >  เอกสารมอบตัว ม.4
                                    ดาวน์โหลด  >  การชำระเงินบำรุงการศึกษา
                                    ดาวน์โหลด  >  หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา


ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP (คลิกที่นี่)


ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
   0   ห้องเรียนพิเศษ MSEP (คลิกที่นี่)
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP (คลิกที่นี่)
   0   ห้องเรียนพิเศษ EP - วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ (คลิกที่นี่)

ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง) ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563
   0   ห้องเรียนพิเศษ MSEP (คลิกที่นี่)
   0   ห้องเรียนพิเศษ EP - 
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ (คลิกที่นี่)

ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง) ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
   0   ห้องเรียนพิเศษ MSEP
   0   ห้องเรียนพิเศษ EP - ฝรั่งเศส/เยอรมัน
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

   0   ห้องเรียนพิเศษ ESMTE
   0   ห้องเรียนพิเศษ MSEP 
   0   ห้องเรียนพิเศษ EP-วิทยาศาสตร์  
   0   ห้องเรียนพิเศษ EP-คณิตศาสตร์  
   0   ห้องเรียนพิเศษ EP-ฝรั่งเศส/เยอรมัน
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP


ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่  3 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
   0  ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 
   0   ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
   0   ห้องเรียนพิเศษ ESMTE
ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
   0   ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
   0   ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 
   0   ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 
   0   ห้องเรียนพิเศษ ESMTE
   0   ห้องเรียนพิเศษ MSEP
   0   ห้องเรียนพิเศษ EP - วิทยาศาสตร์
   0   ห้องเรียนพิเศษ EP - คณิตศาสตร์
   0   ห้องเรียนพิเศษ EP - ภาษาฝรั่งเศส/เยอรมัน
   0   ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP
^ Back to Top