(พ 4.1) ประกาศ ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 09 เมษายน 2563
ประกาศผลสอบ ม.4 เพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง)
 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด > เอกสารมอบตัว ม.4

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 


ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 
   0   ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
   0   ห้องเรียนพิเศษ ESMTE

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
   0   ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
   0   ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 
   0   ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 
   0   ห้องเรียนพิเศษ ESMTE
   0   ห้องเรียนพิเศษ MSEP
   0   ห้องเรียนพิเศษ EP - วิทยาศาสตร์
   0   ห้องเรียนพิเศษ EP - คณิตศาสตร์
   0   ห้องเรียนพิเศษ EP - ภาษาฝรั่งเศส/เยอรมัน
   0   ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
   0   ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP
^ Back to Top