(พ 1.1) ประกาศผลสอบ ม.1 เพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง) ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 19 มิถุนายน 2563
ประกาศผลสอบ ม.1 เพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง)
ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด  > ขั้นตอนการมอบตัว
ดาวน์โหลด  > เอกสารมอบตัว ม.1
                                ดาวน์โหลด  > การชำระเงินบำรุงการศึกษา
ดาวน์โหลด  > หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
                                           
ประกาศผลสอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563                          


ประกาศผลสอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง) ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563                          

ประกาศยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
     0   ห้องเรียนพิเศษ ESC

ประกาศยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
     0   ห้องเรียนพิเศษ ESC                                
     0   ห้องเรียนพิเศษ MSEP         
     0   ห้องเรียนพิเศษ EP
 

ประกาศยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
     0   ห้องเรียนพิเศษ ESC                                
     0   ห้องเรียนพิเศษ MSEP         
     0   ห้องเรียนพิเศษ EP
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563
     0   ห้องเรียนพิเศษ ESC                                     
     0   ห้องเรียนพิเศษ MSEP
     0   ห้องเรียนพิเศษ EP


^ Back to Top