(พ 1.1) ประกาศ ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 31 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ ม.1 เพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง)
ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด > เอกสารมอบตัว ม.1
                                             


ประกาศยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
     0   ห้องเรียนพิเศษ ESC                                
     0   ห้องเรียนพิเศษ MSEP         
     0   ห้องเรียนพิเศษ EP
 

ประกาศยืนยันสิทธิ์ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
     0   ห้องเรียนพิเศษ ESC                                
     0   ห้องเรียนพิเศษ MSEP         
     0   ห้องเรียนพิเศษ EP
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563
     0   ห้องเรียนพิเศษ ESC                                     
     0   ห้องเรียนพิเศษ MSEP
     0   ห้องเรียนพิเศษ EP


^ Back to Top