ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ESMTE/MSEP/EP/พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

              0  ห้องเรียนพิเศษ ESMTE

              0  ห้องเรียนพิเศษ MSEP

              0  ห้องเรียนพิเศษ EP - วิทยาศาสตร์

              0  ห้องเรียนพิเศษ EP - คณิตศาสตร์

              0  ห้องเรียนพิเศษ EP - ภาษาฝรั่งเศส/เยอรมัน

              0  ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

^ Back to Top