ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด:  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1
                    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4


* ประตูโรงเรียน เปิดเฉพาะ ประตูหน้าโรงเรียน ฝั่งถนนพระราม 6 ในเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
** นักเรียนเข้าห้องสอบในเวลา 08.15 น. (ไม่มีการเข้าแถว)
***ขอความร่วมมือผู้ปกครองและผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยทุกคน^ Back to Top