ปฏิทินระหว่างปิดภาคเรียนและวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิทินระหว่างปิดภาคเรียนและวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

            ***แก้ไขปฏิทิน
                        วันที่ 24 - 26 ก.พ. 63    เป็น  ค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษของนักเรียน English Program ม.1/9 - ม.1/12 และ ม.2/9 - ม.2/12 ***

^ Back to Top