ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
แก้ไขล่าสุด 10 มกราคม 2563

^ Back to Top