ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) สำหรับนักเรียนโครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แก้ไขล่าสุด 19 ธันวาคม 2562

^ Back to Top