ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แก้ไขล่าสุด 16 ธันวาคม 2562

^ Back to Top