ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แก้ไขล่าสุด 30 ตุลาคม 2562

^ Back to Top