ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อกระดาษสำหรับการจัดการเรียนการสอนและสำนักงาน ปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึกเมื่อ 07 ตุลาคม 2562

^ Back to Top