ประกาศ ห้องสอบคัดเลือกประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ และหน้าที่พลเมืองเพชรยอดมงกุฎ - วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
แก้ไขล่าสุด 29 สิงหาคม 2562

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศห้องสอบคัดเลือกประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ และหน้าที่พลเมืองเพชรยอดมงกุฎ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 คาบ 8 (กิจกรรมชุมนุม) อาคาร 3 ชั้น 4 และ 5

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


หมายเหตุ: นักเรียนที่แจ้งสอบนอกเวลาขอให้ติดต่อที่ห้องพักครูสังคมศึกษาตามเวลาที่แจ้งไว้


^ Back to Top