ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการระบบเทคโนโรยีสารสนเทศ สำหรับลงเวลาออนไลน์ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แก้ไขล่าสุด 18 เมษายน 2562

^ Back to Top