ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
แก้ไขล่าสุด 26 มีนาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
--------------------------------- 

      0  ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

      0  ผลการคัดเลือก - เรียงตามเลขประจำตัว

      0  ผลการคัดเลือก - เรียงตามคะแนน

^ Back to Top