ตารางสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง สพม.1 ชั้น ม.1 - 2 ปีการศึกษา 2561
แก้ไขล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง สพม.1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

- ตารางสอบ

- หมายเลขห้องสอบ

^ Back to Top