รับสมัครนักเรียน ม.1 - ม.5 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนซิน ประจำปี 2562
แก้ไขล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนซิน
ประจำปี 2562
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

^ Back to Top