ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แก้ไขล่าสุด 09 สิงหาคม 2561

^ Back to Top