ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
แก้ไขล่าสุด 01 มีนาคม 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-  ห้องเรียนพิเศษ ESC
-  ห้องเรียนพิเศษ MSEP
-  ห้องเรียนพิเศษ EP

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
-  ห้องเรียนพิเศษ ESMTE
-  ห้องเรียนพิเศษ MSEP
-  ห้องเรียนพิเศษ EP: วิทยาศาสตร์
-  ห้องเรียนพิเศษ EP: คณิตศาสตร์
-  ห้องเรียนพิเศษ EP: ภาษา (ฝรั่งเศส/เยอรมัน)


^ Back to Top