ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
แก้ไขล่าสุด 19 มีนาคม 2561
เข้าสู่ระบบรับสมัครทางเว็บไซต์
admission.samsenwit.ac.th


*ขั้นตอนการสมัคร (คลิกที่นี่)
*ปฏิทินรับสมัคร ม.1 และ ม.4
*สถิติจำนวนการสมัคร (คลิกที่นี่)
*ตารางสอบคัดเลือก ม.1 (ทั่วไปและในเขตพื้นที่)
*ตารางสอบคัดเลือก ม.4 (วิทยาศาสตร์) 
 (คณิตศาสตร์) (ภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน)^ Back to Top