เอกสาร แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 2 และ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่)
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561

^ Back to Top