การบรรยายพิเศษ โดย Prof. David Ruffolo (Ph.D., Chicago U.) เรื่อง“แรงจูงใจสู่โลกของฟิสิกส์และงานวิจัยเรื่องรังสีคอสมิกและอนุภาคพลังงานสูงจากพายุสุริยะ”
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561

^ Back to Top