ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและอาคารฝึกงาน
บันทึกเมื่อ 04 มกราคม 2561


^ Back to Top