กิจกรรม “ทัศนศึกษา” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
บันทึกเมื่อ 27 ธันวาคม 2560

^ Back to Top