• นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  • ส่งข่าวครูสามเสนฯ
เอกสารฝ่ายวิชาการ-การประชุมผู้ปกครอง-ระดับ ม.1,ม.2 (วันที่ 26-27 พ.ย.2559)..
บันทึกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559
เอกสารฝ่ายวิชาการ-การประชุมผู้ปกครอง-ระดับ ม.3 (วันที่ 26-27 พ.ย.2559)..
บันทึกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559
เอกสารฝ่ายวิชาการ-การประชุมผู้ปกครอง-ระดับ ม.4 (วันที่ 26-27 พ.ย.2559)..
บันทึกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559
เอกสารฝ่ายวิชาการ-การประชุมผู้ปกครอง-ระดับ ม.5,ม.6(วันที่ 26-27 พ.ย.2559)..
บันทึกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559
จดหมายถึงผู้ปกครอง เรื่องลดเวลาเรียน วันที่ 24 พ.ย.2559..
บันทึกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2559
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559..
แก้ไขล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.1 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.3 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.2 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.4 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.5 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.6 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-IMP (วันเสาร์) เริ่มเรีย..
บันทึกเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2559
ตารางเรียนนอกเวลาเรียน ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-IMP-EIS..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
เอกสารฝ่ายวิชาการ-การประชุมผู้ปกครอง-ระดับ ม.1,ม.2 (วันที่ 26-27 พ.ย.2559)..
บันทึกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน..
บันทึกเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2559
ดาวน์โหลด วิดีโอ ท่ารำถวายพระพร..
แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2559
เอกสารฝ่ายวิชาการ-การประชุมผู้ปกครอง-ระดับ ม.3 (วันที่ 26-27 พ.ย.2559)..
บันทึกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559
เอกสารฝ่ายวิชาการ-การประชุมผู้ปกครอง-ระดับ ม.4 (วันที่ 26-27 พ.ย.2559)..
บันทึกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559
เอกสารฝ่ายวิชาการ-การประชุมผู้ปกครอง-ระดับ ม.5,ม.6(วันที่ 26-27 พ.ย.2559)..
บันทึกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย2/2559 ศูนย์โร..
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ..
แก้ไขล่าสุด 09 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคา ฯ อาคารคหกรรม..
บันทึกเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน..
บันทึกเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2559
เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอ งานจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เพื่..
บันทึกเมื่อ 05 ตุลาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างปรับปรุงห้..
บันทึกเมื่อ 15 กันยายน 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี2..
บันทึกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี..
บันทึกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ2..
บันทึกเมื่อ 19 เมษายน 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ1..
แก้ไขล่าสุด 19 เมษายน 2559
ประมวลภาพ
Education Zone