• นักเรียนสามเสนฯ
  • การรับนักเรียน
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ฉบับแก้ไข เริ่มใช้ 22 พ.ค. 256..
แก้ไขล่าสุด 23 พฤษภาคม 2560
วิธีติดตั้ง Student Messenger เพื่อรับข่าวสารจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 19 พฤษภาคม 2560
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 ( 22 พ.ค. 2560)..
แก้ไขล่าสุด 21 พฤษภาคม 2560
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 16 พฤษภาคม 2560
ระเบียบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรียกห้องเรียนพิเศษ ม.1 -ESC (1 พ.ค.2560)..
บันทึกเมื่อ 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรียกห้องเรียนพิเศษ ม.4 -ESMT-MSEP-IMP(เพิ่มเติม 1พ.ค.2560)..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ(เพิ่มเติม 28เมษายน2560..
บันทึกเมื่อ 29 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียน EIS ระดับ ชั้น ม.1..
บันทึกเมื่อ 29 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP (เพิ่มเติม 28เมษายน2560)..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4ห้องเรียนพิเศษ ESMTE-MSEP-EP (เพิ่มเติม 28เมษายน2560)..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2560
เอกสารการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-IMP (เพิ่มเติม 25เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP (เพิ่มเติม 25เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียน"เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ม.4"..
บันทึกเมื่อ 24 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียน"เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ม.1"..
แก้ไขล่าสุด 24 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 (12เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 23 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (5เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2560
ประกาศเรียกนักเรียนโครงการ ESMTE และ IMP..
บันทึกเมื่อ 12 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้ง..
บันทึกเมื่อ 11 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ MSEP (เพิ่มเติม) ..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ESMITE (เพิ่มเติม..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 10เมษายน2560..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ..
บันทึกเมื่อ 06 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (31มีนาคม 2560)..
แก้ไขล่าสุด 18 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับ ม.1 -ประเภทนักเรียนทั่วไป..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทเขตพื้นที่บริการ..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 คณิตศาสตร์ (2เมษา..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 วิทยาศาสตร์ (2เมษ..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 31มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 31 มีนาคม 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 EIS(เพิ่มเติม) 29มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 29มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3..
แก้ไขล่าสุด 29 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิม เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ..
แก้ไขล่าสุด 27 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิม เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (English..
บันทึกเมื่อ 27 มีนาคม 2560
กำหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4..
บันทึกเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560
จดหมายแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่1/2560..
บันทึกเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560
จดหมายแจ้งปฏิทินนัดหมายและการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 19 มกราคม 2560
จดหมายถึงผู้ปกครอง เรื่อง การหยุดเรียนวันจันทร์ที่ 23มกราคม2560..
แก้ไขล่าสุด 19 มกราคม 2560
ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2560..
บันทึกเมื่อ 10 ธันวาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 EP (2เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกนักเรียน ทุน พสวท.อันดับสำรอง (ครั้งที่ 2)..
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2560
ขั้นตอนการดูคะแนนสอบรายบุคคล..
แก้ไขล่าสุด 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง EIS (English for Integrated Studies)..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง IMP ( Intensive Mathematics Program )..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2560
ระเบียบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรียกห้องเรียนพิเศษ ม.1 -ESC (1 พ.ค.2560)..
บันทึกเมื่อ 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรียกห้องเรียนพิเศษ ม.4 -ESMT-MSEP-IMP(เพิ่มเติม 1พ.ค.2560)..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียน EIS ชั้น ม.1 (เพิ่มเติม 2 พฤษภาคม 2560)..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ(เพิ่มเติม 28เมษายน2560..
บันทึกเมื่อ 29 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียน EIS ระดับ ชั้น ม.1..
บันทึกเมื่อ 29 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP (เพิ่มเติม 28เมษายน2560)..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4ห้องเรียนพิเศษ ESMTE-MSEP-EP (เพิ่มเติม 28เมษายน2560)..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2560
เอกสารการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-IMP (เพิ่มเติม 25เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP (เพิ่มเติม 25เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียน"เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ม.4"..
บันทึกเมื่อ 24 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียน"เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ม.1"..
แก้ไขล่าสุด 24 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 (12เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 23 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (5เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2560
ประกาศเรียกนักเรียนโครงการ ESMTE และ IMP..
บันทึกเมื่อ 12 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ MSEP (เพิ่มเติม) ..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ESMITE (เพิ่มเติม..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 10เมษายน2560..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ..
บันทึกเมื่อ 06 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (31มีนาคม 2560)..
แก้ไขล่าสุด 18 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับ ม.1 -ประเภทนักเรียนทั่วไป..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทเขตพื้นที่บริการ..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 คณิตศาสตร์ (2เมษา..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 วิทยาศาสตร์ (2เมษ..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 31มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 31 มีนาคม 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 EIS(เพิ่มเติม) 29มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 29มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3..
แก้ไขล่าสุด 29 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิม เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ..
แก้ไขล่าสุด 27 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิม เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (English..
บันทึกเมื่อ 27 มีนาคม 2560
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 09 มีนาคม 2560
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 26 มกราคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 EP (2เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2560
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปกติ)..
บันทึกเมื่อ 26 มกราคม 2560
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปกติ)..
บันทึกเมื่อ 26 มกราคม 2560
ประกาศ เรียกนักเรียน ทุน พสวท.อันดับสำรอง (ครั้งที่ 2)..
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2560
ขั้นตอนการดูคะแนนสอบรายบุคคล..
แก้ไขล่าสุด 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง EIS (English for Integrated Studies)..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง IMP ( Intensive Mathematics Program )..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2560
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา2560 (ห้องเรียนพิเศษ)..
แก้ไขล่าสุด 04 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนพิเศษ)..
แก้ไขล่าสุด 26 มกราคม 2560
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีกา..
แก้ไขล่าสุด 02 มีนาคม 2560
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีกา..
แก้ไขล่าสุด 02 มีนาคม 2560
สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2555-2559..
บันทึกเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2560
วิธีติดตั้ง Student Messenger เพื่อรับข่าวสารจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 19 พฤษภาคม 2560
ระเบียบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรียกห้องเรียนพิเศษ ม.1 -ESC (1 พ.ค.2560)..
บันทึกเมื่อ 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรียกห้องเรียนพิเศษ ม.4 -ESMT-MSEP-IMP(เพิ่มเติม 1พ.ค.2560)..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ(เพิ่มเติม 28เมษายน2560..
บันทึกเมื่อ 29 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียน EIS ระดับ ชั้น ม.1..
บันทึกเมื่อ 29 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP (เพิ่มเติม 28เมษายน2560)..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4ห้องเรียนพิเศษ ESMTE-MSEP-EP (เพิ่มเติม 28เมษายน2560)..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2560
เอกสารการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-IMP (เพิ่มเติม 25เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP (เพิ่มเติม 25เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียน"เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ม.4"..
บันทึกเมื่อ 24 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียน"เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ม.1"..
แก้ไขล่าสุด 24 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 (12เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 23 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (5เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2560
ประกาศเรียกนักเรียนโครงการ ESMTE และ IMP..
บันทึกเมื่อ 12 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้ง..
บันทึกเมื่อ 11 เมษายน 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ..
บันทึกเมื่อ 06 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (31มีนาคม 2560)..
แก้ไขล่าสุด 18 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับ ม.1 -ประเภทนักเรียนทั่วไป..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทเขตพื้นที่บริการ..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 คณิตศาสตร์ (2เมษา..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 วิทยาศาสตร์ (2เมษ..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 31มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 31 มีนาคม 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 EIS(เพิ่มเติม) 29มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 29มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3..
แก้ไขล่าสุด 29 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิม เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ..
แก้ไขล่าสุด 27 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิม เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (English..
บันทึกเมื่อ 27 มีนาคม 2560
เอกสารรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 11 มีนาคม 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 06 มีนาคม 2560
ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2560..
บันทึกเมื่อ 10 ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด วิดีโอ ท่ารำถวายพระพร..
แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 EP (2เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกนักเรียน ทุน พสวท.อันดับสำรอง (ครั้งที่ 2)..
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2560
ขั้นตอนการดูคะแนนสอบรายบุคคล..
แก้ไขล่าสุด 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง EIS (English for Integrated Studies)..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง IMP ( Intensive Mathematics Program )..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย2/2559 ศูนย์โร..
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการ EP..
บันทึกเมื่อ 24 พฤษภาคม 2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและพัสดุ โครงการ English Program..
บันทึกเมื่อ 09 พฤษภาคม 2560
รับสมัครครูภาษาไทย โครงการEnglish Program..
บันทึกเมื่อ 09 พฤษภาคม 2560
English Program Samsenwittayalai School is looking for teachers / 1 Visual Art T..
บันทึกเมื่อ 09 พฤษภาคม 2560
English Program Samsenwittayalai School is looking for teachers / 3 English Lang..
บันทึกเมื่อ 09 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจอ LED อาคาร 3 พร้อมการติดตั้ง..
แก้ไขล่าสุด 27 เมษายน 2560
Samsenwittayalai School is looking for teachers to fill vacancies for SY 2017 –..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำก..
แก้ไขล่าสุด 20 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคาร 2..
แก้ไขล่าสุด 20 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคาร 2..
แก้ไขล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น..
แก้ไขล่าสุด 13 มกราคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกระดาษ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560..
บันทึกเมื่อ 21 ธันวาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ..
แก้ไขล่าสุด 09 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคา ฯ อาคารคหกรรม..
บันทึกเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2559
เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอ งานจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เพื่..
บันทึกเมื่อ 05 ตุลาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างปรับปรุงห้..
บันทึกเมื่อ 15 กันยายน 2559
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคาร 2..
แก้ไขล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2560
ประมวลภาพ
Education Zone