• นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  • ส่งข่าวครูสามเสนฯ
จดหมายแจ้งปฏิทินนัดหมายและการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 19 มกราคม 2560
จดหมายถึงผู้ปกครอง เรื่อง การหยุดเรียนวันจันทร์ที่ 23มกราคม2560..
แก้ไขล่าสุด 19 มกราคม 2560
ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2560..
บันทึกเมื่อ 10 ธันวาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.1 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.3 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.2 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.4 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.5 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.6 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-IMP (วันเสาร์) เริ่มเรีย..
บันทึกเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2559
ตารางเรียนนอกเวลาเรียน ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-IMP-EIS..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น..
แก้ไขล่าสุด 13 มกราคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกระดาษ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560..
บันทึกเมื่อ 21 ธันวาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ..
แก้ไขล่าสุด 09 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคา ฯ อาคารคหกรรม..
บันทึกเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน..
บันทึกเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2559
เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอ งานจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เพื่..
บันทึกเมื่อ 05 ตุลาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างปรับปรุงห้..
บันทึกเมื่อ 15 กันยายน 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี2..
บันทึกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี..
บันทึกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ2..
บันทึกเมื่อ 19 เมษายน 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ1..
แก้ไขล่าสุด 19 เมษายน 2559
ประมวลภาพ
Education Zone