• นักเรียนสามเสนฯ
  • การรับนักเรียน
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากกิจกรรมรักษาดินแดน..
บันทึกเมื่อ 01 ธันวาคม 2560
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2560
เอกสาร เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2560
เอกสาร ขออนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีกระทำสัต..
แก้ไขล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2560
เอกสารขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการค่ายสามัคคี 4 เหล่า..
แก้ไขล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ การเรียนการสอน วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560..
บันทึกเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผล เข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 2/2560..
บันทึกเมื่อ 25 ตุลาคม 2560
กำหนดวันและเวลาเตรียมงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 25 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่องเลื่อนการเปิดภาคเรียน..
บันทึกเมื่อ 23 ตุลาคม 2560
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 >ระดับ ม.1..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2560
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 >ระดับ ม.2..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2560
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 >ระดับ ม.3..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2560
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 >ระดับ ม.4..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2560
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 >ระดับ ม.5..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2560
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 >ระดับ ม.6..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2560
ประกาศผล คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1/2560 ..
บันทึกเมื่อ 19 กันยายน 2560
หนังสือขอความร่วมมือในการจอดรถรับ-ส่งนักเรียนพื้นที่ลานกิจกรรมอเนกประสงค์..
บันทึกเมื่อ 05 กันยายน 2560
รายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษา ปี 2560..
แก้ไขล่าสุด 21 สิงหาคม 2560
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 15 สิงหาคม 2560
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ว..
บันทึกเมื่อ 15 สิงหาคม 2560
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการ English Program..
บันทึกเมื่อ 27 มิถุนายน 2560
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 27 มิถุนายน 2560
จดหมายแจ้งผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เรื่อง การจัดสอนชดเชย..
บันทึกเมื่อ 16 มิถุนายน 2560
จดหมายแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560..
แก้ไขล่าสุด 15 มิถุนายน 2560
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 06 มิถุนายน 2560
การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย..
บันทึกเมื่อ 05 มิถุนายน 2560
ตารางเรียนชดเชย รด. (วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560)..
แก้ไขล่าสุด 05 มิถุนายน 2560
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีกา..
บันทึกเมื่อ 02 มิถุนายน 2560
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ ..
บันทึกเมื่อ 02 มิถุนายน 2560
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ฉบับแก้ไข เริ่มใช้ 22 พ.ค. 256..
แก้ไขล่าสุด 23 พฤษภาคม 2560
วิธีติดตั้ง Student Messenger เพื่อรับข่าวสารจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 19 พฤษภาคม 2560
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 ( 22 พ.ค. 2560)..
แก้ไขล่าสุด 21 พฤษภาคม 2560
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 16 พฤษภาคม 2560
ระเบียบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรียกห้องเรียนพิเศษ ม.1 -ESC (1 พ.ค.2560)..
บันทึกเมื่อ 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรียกห้องเรียนพิเศษ ม.4 -ESMT-MSEP-IMP(เพิ่มเติม 1พ.ค.2560)..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ(เพิ่มเติม 28เมษายน2560..
บันทึกเมื่อ 29 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียน EIS ระดับ ชั้น ม.1..
บันทึกเมื่อ 29 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP (เพิ่มเติม 28เมษายน2560)..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4ห้องเรียนพิเศษ ESMTE-MSEP-EP (เพิ่มเติม 28เมษายน2560)..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2560
เอกสารการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-IMP (เพิ่มเติม 25เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP (เพิ่มเติม 25เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียน"เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ม.4"..
บันทึกเมื่อ 24 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียน"เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ม.1"..
แก้ไขล่าสุด 24 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 (12เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 23 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (5เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2560
ประกาศเรียกนักเรียนโครงการ ESMTE และ IMP..
บันทึกเมื่อ 12 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้ง..
บันทึกเมื่อ 11 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ MSEP (เพิ่มเติม) ..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ESMITE (เพิ่มเติม..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 10เมษายน2560..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ..
บันทึกเมื่อ 06 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (31มีนาคม 2560)..
แก้ไขล่าสุด 18 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับ ม.1 -ประเภทนักเรียนทั่วไป..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทเขตพื้นที่บริการ..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 คณิตศาสตร์ (2เมษา..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 วิทยาศาสตร์ (2เมษ..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 31มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 31 มีนาคม 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 EIS(เพิ่มเติม) 29มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 29มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3..
แก้ไขล่าสุด 29 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิม เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ..
แก้ไขล่าสุด 27 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิม เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (English..
บันทึกเมื่อ 27 มีนาคม 2560
กำหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4..
บันทึกเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560
จดหมายแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่1/2560..
บันทึกเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560
จดหมายแจ้งปฏิทินนัดหมายและการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 19 มกราคม 2560
จดหมายถึงผู้ปกครอง เรื่อง การหยุดเรียนวันจันทร์ที่ 23มกราคม2560..
แก้ไขล่าสุด 19 มกราคม 2560
ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2560..
บันทึกเมื่อ 10 ธันวาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 EP (2เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกนักเรียน ทุน พสวท.อันดับสำรอง (ครั้งที่ 2)..
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2560
ขั้นตอนการดูคะแนนสอบรายบุคคล..
แก้ไขล่าสุด 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง EIS (English for Integrated Studies)..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง IMP ( Intensive Mathematics Program )..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2560
ระเบียบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรียกห้องเรียนพิเศษ ม.1 -ESC (1 พ.ค.2560)..
บันทึกเมื่อ 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรียกห้องเรียนพิเศษ ม.4 -ESMT-MSEP-IMP(เพิ่มเติม 1พ.ค.2560)..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียน EIS ชั้น ม.1 (เพิ่มเติม 2 พฤษภาคม 2560)..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ(เพิ่มเติม 28เมษายน2560..
บันทึกเมื่อ 29 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียน EIS ระดับ ชั้น ม.1..
บันทึกเมื่อ 29 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP (เพิ่มเติม 28เมษายน2560)..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4ห้องเรียนพิเศษ ESMTE-MSEP-EP (เพิ่มเติม 28เมษายน2560)..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2560
เอกสารการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-IMP (เพิ่มเติม 25เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP (เพิ่มเติม 25เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียน"เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ม.4"..
บันทึกเมื่อ 24 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียน"เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ม.1"..
แก้ไขล่าสุด 24 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 (12เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 23 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (5เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2560
ประกาศเรียกนักเรียนโครงการ ESMTE และ IMP..
บันทึกเมื่อ 12 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ MSEP (เพิ่มเติม) ..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ESMITE (เพิ่มเติม..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 10เมษายน2560..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ..
บันทึกเมื่อ 06 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (31มีนาคม 2560)..
แก้ไขล่าสุด 18 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับ ม.1 -ประเภทนักเรียนทั่วไป..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทเขตพื้นที่บริการ..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ..
แก้ไขล่าสุด 19 กันยายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 คณิตศาสตร์ (2เมษา..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 วิทยาศาสตร์ (2เมษ..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 31มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 31 มีนาคม 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 EIS(เพิ่มเติม) 29มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 29มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3..
แก้ไขล่าสุด 29 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิม เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ..
แก้ไขล่าสุด 27 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิม เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (English..
บันทึกเมื่อ 27 มีนาคม 2560
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 09 มีนาคม 2560
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 26 มกราคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 EP (2เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2560
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปกติ)..
บันทึกเมื่อ 26 มกราคม 2560
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปกติ)..
บันทึกเมื่อ 26 มกราคม 2560
ประกาศ เรียกนักเรียน ทุน พสวท.อันดับสำรอง (ครั้งที่ 2)..
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2560
ขั้นตอนการดูคะแนนสอบรายบุคคล..
แก้ไขล่าสุด 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง EIS (English for Integrated Studies)..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง IMP ( Intensive Mathematics Program )..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2560
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา2560 (ห้องเรียนพิเศษ)..
แก้ไขล่าสุด 04 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนพิเศษ)..
แก้ไขล่าสุด 26 มกราคม 2560
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีกา..
แก้ไขล่าสุด 02 มีนาคม 2560
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีกา..
แก้ไขล่าสุด 02 มีนาคม 2560
เอกสาร ขออนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีกระทำสัต..
บันทึกเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560
สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2555-2559..
บันทึกเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศจากกิจกรรมรักษาดินแดน..
บันทึกเมื่อ 01 ธันวาคม 2560
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2560
เอกสาร เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2560
เอกสารขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการค่ายสามัคคี 4 เหล่า..
แก้ไขล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ การเรียนการสอน วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560..
บันทึกเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผล เข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 2/2560..
บันทึกเมื่อ 25 ตุลาคม 2560
กำหนดวันและเวลาเตรียมงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 25 ตุลาคม 2560
ประกาศผล คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1/2560 ..
บันทึกเมื่อ 19 กันยายน 2560
หนังสือขอความร่วมมือในการจอดรถรับ-ส่งนักเรียนพื้นที่ลานกิจกรรมอเนกประสงค์..
บันทึกเมื่อ 05 กันยายน 2560
วิธีติดตั้ง Student Messenger เพื่อรับข่าวสารจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 19 พฤษภาคม 2560
ระเบียบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรียกห้องเรียนพิเศษ ม.1 -ESC (1 พ.ค.2560)..
บันทึกเมื่อ 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรียกห้องเรียนพิเศษ ม.4 -ESMT-MSEP-IMP(เพิ่มเติม 1พ.ค.2560)..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ(เพิ่มเติม 28เมษายน2560..
บันทึกเมื่อ 29 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียน EIS ระดับ ชั้น ม.1..
บันทึกเมื่อ 29 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP (เพิ่มเติม 28เมษายน2560)..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4ห้องเรียนพิเศษ ESMTE-MSEP-EP (เพิ่มเติม 28เมษายน2560)..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2560
เอกสารการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-IMP (เพิ่มเติม 25เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP (เพิ่มเติม 25เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 25 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียน"เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ม.4"..
บันทึกเมื่อ 24 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียน"เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ม.1"..
แก้ไขล่าสุด 24 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 (12เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 23 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (5เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2560
ประกาศเรียกนักเรียนโครงการ ESMTE และ IMP..
บันทึกเมื่อ 12 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้ง..
บันทึกเมื่อ 11 เมษายน 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ..
บันทึกเมื่อ 06 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (31มีนาคม 2560)..
แก้ไขล่าสุด 18 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับ ม.1 -ประเภทนักเรียนทั่วไป..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทเขตพื้นที่บริการ..
บันทึกเมื่อ 05 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 คณิตศาสตร์ (2เมษา..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 วิทยาศาสตร์ (2เมษ..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 31มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 31 มีนาคม 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 EIS(เพิ่มเติม) 29มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP(เพิ่มเติม) 29มีนาคม2560..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2560
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3..
แก้ไขล่าสุด 29 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิม เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ..
แก้ไขล่าสุด 27 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิม เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (English..
บันทึกเมื่อ 27 มีนาคม 2560
เอกสารรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 11 มีนาคม 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 06 มีนาคม 2560
ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2560..
บันทึกเมื่อ 10 ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด วิดีโอ ท่ารำถวายพระพร..
แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 EP (2เมษายน2560)..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2560
ประกาศ เรียกนักเรียน ทุน พสวท.อันดับสำรอง (ครั้งที่ 2)..
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2560
ขั้นตอนการดูคะแนนสอบรายบุคคล..
แก้ไขล่าสุด 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง EIS (English for Integrated Studies)..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง IMP ( Intensive Mathematics Program )..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2560
เอกสาร ขออนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีกระทำสัต..
บันทึกเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
บันทึกเมื่อ 09 มิถุนายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย2/2559 ศูนย์โร..
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2559
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น..
แก้ไขล่าสุด 12 ธันวาคม 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๖ ชั้น..
บันทึกเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..
แก้ไขล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
บันทึกเมื่อ 31 ตุลาคม 2560
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยช่างไฟฟ้า..
บันทึกเมื่อ 31 ตุลาคม 2560
รับสมัครครูภาษาไทย โครงการEnglish Program..
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2560
Samsenwittayalai School is looking for teachers to fill vacancies for SY 2017 – ..
บันทึกเมื่อ 12 กันยายน 2560
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล..
บันทึกเมื่อ 23 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าท่ี่ประจำห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์..
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2560
ประมวลภาพ
Education Zone