• นักเรียนสามเสนฯ
  • การรับนักเรียน
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารแจ้งผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เรื่อง การจัดสอนชดเชย กิจกรรมปฐมนิเ..
แก้ไขล่าสุด 14 มิถุนายน 2562
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนปรับปรุงรั้ว ประตู ป้ายชื่อโรงเรียน..
แก้ไขล่าสุด 19 มิถุนายน 2562
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1/2562 ฉบับแก้ไข 24 พฤษภาคม 2562..
แก้ไขล่าสุด 24 พฤษภาคม 2562
ตารางนัดถ่ายรูปนักเรียน ชั้น ม.2, 3, 5, 6 - วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562..
แก้ไขล่าสุด 14 พฤษภาคม 2562
ตารางเรียนคาบนอกเวลาเรียน (คาบ 9-10) ภาคเรียนที่ 1/2562 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (..
แก้ไขล่าสุด 11 พฤษภาคม 2562
ตารางเรียนวันเสาร์ โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ภาคเรียนที่ 1/2562..
แก้ไขล่าสุด 11 พฤษภาคม 2562
แจ้งกำหนดการ (เพิ่มเติม) “กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน” ม.1, 4 - 12 พฤษภา..
แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แ..
แก้ไขล่าสุด 08 พฤษภาคม 2562
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 08 พฤษภาคม 2562
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 06 พฤษภาคม 2562
กำหนดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 - 8 พฤษภาคม 2562..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2562
กำหนดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 - 9 พฤษภาคม 2562..
บันทึกเมื่อ 07 พฤษภาคม 2562
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 01 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2562
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
บันทึกเมื่อ 02 พฤษภาคม 2562
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English In..
บันทึกเมื่อ 07 มิถุนายน 2562
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน..
แก้ไขล่าสุด 06 มิถุนายน 2562
English Program Samsenwittayalai School is looking for teacher to fill vacancies..
บันทึกเมื่อ 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการระบบเทคโนโรยีสารสนเทศ สำหรับลงเวลาออนไลน..
แก้ไขล่าสุด 18 เมษายน 2562
โครงการ English Program ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา..
บันทึกเมื่อ 17 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารงานโรงเรียน ปีงบ..
แก้ไขล่าสุด 11 เมษายน 2562
ประกาศรับสมัครคนสวนและคนงานทั่วไป..
บันทึกเมื่อ 08 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการสนับ..
แก้ไขล่าสุด 05 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโครงการ English ..
แก้ไขล่าสุด 05 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ สำหรับลงเวลาออนไลน์ดูแล..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารงานโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ..
บันทึกเมื่อ 28 มีนาคม 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเครื่องเสียงหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ พร..
บันทึกเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสีย..
บันทึกเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเครื่องเสียงหอประชุมอาคารอเนกประสง..
บันทึกเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ (Math - Science) สำ..
แก้ไขล่าสุด 18 มกราคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ ( Science -Math ) ระ..
แก้ไขล่าสุด 19 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบปรระ..
แก้ไขล่าสุด 24 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ พ..
แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ...
บันทึกเมื่อ 11 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (En..
แก้ไขล่าสุด 07 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพพร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธี..
แก้ไขล่าสุด 31 สิงหาคม 2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integ..
แก้ไขล่าสุด 09 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Math - Sc..
แก้ไขล่าสุด 09 สิงหาคม 2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 ด้วย..
บันทึกเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Cam..
แก้ไขล่าสุด 04 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเร..
แก้ไขล่าสุด 17 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ..
แก้ไขล่าสุด 08 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ..
บันทึกเมื่อ 08 มกราคม 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้..
บันทึกเมื่อ 04 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น..
แก้ไขล่าสุด 12 ธันวาคม 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๖ ชั้น..
บันทึกเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..
แก้ไขล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2560
การเปิดรับบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อยื่นข้อเสนอในการรับคัดเลือกทำประ..
แก้ไขล่าสุด 12 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการภาษาอังกฤษ (English - Math -S..
แก้ไขล่าสุด 10 มกราคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒..
บันทึกเมื่อ 25 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (English -..
แก้ไขล่าสุด 17 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพ
Education Zone