• การรับนักเรียน
  • นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
การรับเอกสารจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2562
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 28 มีนาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึก..
แก้ไขล่าสุด 26 มีนาคม 2562
การรับ ปพ. 6 ชั้น ม.1, 2, 4, 5 - วันที่ 28 มีนาคม 2562..
บันทึกเมื่อ 26 มีนาคม 2562
ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึก..
แก้ไขล่าสุด 07 มีนาคม 2562
เรื่องแจ้งจากกลุ่มบริหารวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2..
แก้ไขล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2562
ปฏิทินระหว่างปิดภาคเรียนและวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
ตารางสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง สพม.1 ชั้น ม.1 - 2 ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษ..
บันทึกเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 25 มีนาคม 2562
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 07 กุมภาพันธ์ 2562
มาตรการป้องกันและรักษาสุขภาพนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 24 มกราคม 2562
ตารางสอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ม.6
แก้ไขล่าสุด 15 มกราคม 2562
ตารางสอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ม.3
แก้ไขล่าสุด 15 มกราคม 2562
เอกสารแจ้งผู้ปกครองเรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาเรียนในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562..
บันทึกเมื่อ 15 มกราคม 2562
เอกสารขออนุญาตผู้ปกครองชั้น ม.1/1 และ ม.1/2 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างสรรค..
บันทึกเมื่อ 15 มกราคม 2562
เอกสารขออนุญาตผู้ปกครองชั้น ม.2/1 และ ม.2/2 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM วันเส..
แก้ไขล่าสุด 15 มกราคม 2562
วิธีติดตั้ง Student Messenger เพื่อรับข่าวสารจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 19 พฤษภาคม 2560
เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน..
แก้ไขล่าสุด 08 พฤศจิกายน 2561
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 **ฉบับแก้ไข วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561..
บันทึกเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2561
กำหนดวันและเวลาเตรียมงานกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 26 ตุลาคม 2561
เอกสาร เชิญประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนทีี่ 2 ปีการศึกษา 2..
แก้ไขล่าสุด 24 ตุลาคม 2561
ตารางสอบและห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561..
บันทึกเมื่อ 02 ธันวาคม 2561
เอกสารแจ้งหยุดเรียนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และการเรียนชดเชย..
แก้ไขล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2561
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 **ฉบับแก้ไข วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ..
บันทึกเมื่อ 24 ตุลาคม 2561
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 24 ตุลาคม 2561
ตารางเรียน คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) โครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปี..
แก้ไขล่าสุด 18 ตุลาคม 2561
ตารางเรียนวันเสาร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - ค..
แก้ไขล่าสุด 24 ตุลาคม 2561
ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบรั้ว ประตู ป้ายชื่อโรง..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2562
การเปิดรับบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อยื่นข้อเสนอในการรับคัดเลือกทำประ..
แก้ไขล่าสุด 12 มีนาคม 2562
ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึก..
แก้ไขล่าสุด 07 มีนาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษ..
บันทึกเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 25 มีนาคม 2562
วิธีติดตั้ง Student Messenger เพื่อรับข่าวสารจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 19 พฤษภาคม 2560
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
บันทึกเมื่อ 13 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการระบบเทคโนโรยีสารสนเทศ สำหรับลงเวลาออนไลน..
แก้ไขล่าสุด 18 เมษายน 2562
โครงการ English Program ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา..
บันทึกเมื่อ 17 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารงานโรงเรียน ปีงบ..
แก้ไขล่าสุด 11 เมษายน 2562
ประกาศรับสมัครคนสวนและคนงานทั่วไป..
บันทึกเมื่อ 08 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการสนับ..
แก้ไขล่าสุด 05 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโครงการ English ..
แก้ไขล่าสุด 05 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ สำหรับลงเวลาออนไลน์ดูแล..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารงานโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ..
บันทึกเมื่อ 28 มีนาคม 2562
English Program Samsenwittayalai School is looking for teacher to fill vacancies..
แก้ไขล่าสุด 26 มีนาคม 2562
การเปิดรับบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อยื่นข้อเสนอในการรับคัดเลือกทำประ..
แก้ไขล่าสุด 12 มีนาคม 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเครื่องเสียงหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ พร..
บันทึกเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสีย..
บันทึกเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเครื่องเสียงหอประชุมอาคารอเนกประสง..
บันทึกเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ (Math - Science) สำ..
แก้ไขล่าสุด 18 มกราคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ ( Science -Math ) ระ..
แก้ไขล่าสุด 19 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบปรระ..
แก้ไขล่าสุด 24 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ พ..
แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ...
บันทึกเมื่อ 11 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (En..
แก้ไขล่าสุด 07 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพพร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธี..
แก้ไขล่าสุด 31 สิงหาคม 2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integ..
แก้ไขล่าสุด 09 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Math - Sc..
แก้ไขล่าสุด 09 สิงหาคม 2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 ด้วย..
บันทึกเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Cam..
แก้ไขล่าสุด 04 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเร..
แก้ไขล่าสุด 17 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ..
แก้ไขล่าสุด 08 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ..
บันทึกเมื่อ 08 มกราคม 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้..
บันทึกเมื่อ 04 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น..
แก้ไขล่าสุด 12 ธันวาคม 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๖ ชั้น..
บันทึกเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..
แก้ไขล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการภาษาอังกฤษ (English - Math -S..
แก้ไขล่าสุด 10 มกราคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒..
บันทึกเมื่อ 25 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (English -..
แก้ไขล่าสุด 17 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพ
Education Zone